Kehittyvä Yläkemijoki

Yläkemijoki on yksi Rovaniemen kuudesta suuralueista, jota asukkaat leikillisesti kutsuvat  ”Itäkeskukseksi”. Alueella on yhdeksän kylää ja asukkaita 1082 (2008). Yläkemijoki on maaseutua parhaimmillaan ja alueen tärkeänä voimavarana ovat kylien asukkaat ja ympäröivä luonto. Kehittämistoiminnan ytimenä on kylien elinvoimaisuuden lisääminen sekä lähipalveluiden kehittäminen. Asukkaiden asumisviihtyvyyttä ja arjen turvallisuutta korostetaan.

Kehittämistyön lähtökohtana ovat nykyiset vahvuuden ja niiden antamat mahdollisuudet. Alueella on toteutettu useita kehittämishankkeita, joilla on tuettu kylien elinvoimaisuutta ja lisätty alueen tunnettavuutta.

Asukkaiden ja aluelautakunnan yhteistyön voimannäyttönä alueelle on tehty Itäisen Rovaniemen kehittämissuunnitelma 2007 – 2013 - ”Tekoja luokaa maita valaiskaa”. Suunnitelma toimii alueen kehittämisen käsikirjana, jossa painotetaan kaupungin strategisia päämääriä kylien, asukkaiden ja yritysten Rovaniemenä.

Yläkemijoen kehittämissuunnitelma Tekoja Luokaa Maita Valaiskaa (pdf)

Kyläpalvelut arjen turvana -hanke

Alueella on meneillään (2010-2012) aluelautakunnan hallinnoima Kyläpalvelut arjen turvana –hanke. Tavoitteena on lähipalveluiden kehittäminen, kotona asumisen turvaaminen ja yhteisöllisyyden vahvistaminen. Hankkeen toimenpiteillä tuetaan asukkaan arjessa selviytymistä ja kotona asumista mahdollisimman pitkään. Palveluiden saatavuutta kehitetään ennakkoluulottomasti yhteistyössä asukkaiden, järjestöjen ja yritysten kanssa eri väestöryhmien tarpeista lähtien. Erityistä huomiota kiinnitetään ikääntyvän väestön sekä lapsiperheiden palvelutarpeisiin. Hanke on osa maakunnallista hankeverkostoa, jonka toimintaa koordinoi Lapin Avi. Verkoston avulla yksittäisten hankkeiden toimenpiteet ja tulokset liitetään osaksi Lapin sisäisen turvallisuuden työtä.

Kyläpalvelut arjen turvana –hanketta rahoittaa EU:n maaseuturahasto / Lapin Ely –keskus, Yläkemijoen aluelautakunta sekä alueen yhdistykset ja yritykset.

Hankkeen tiivistelmä (pdf)

 

Yhteystiedot:

Jaana Kupulisoja

hankevastaava

jaana.kupulisojaThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

puh. 041 456 1339

 

 

Matti Ansalan loppuseminaariesitys.pdf Matti Ansalan loppuseminaariesitys 2934 Kb
Ritva Pihlajan loppuseminaariesitys.pdf Ritva Pihlajan loppuseminaariesitys 1593 Kb
Jaana Kupulisojan loppuseminaariesitys.pdf Jaana Kupulisojan loppuseminaariesitys 984 Kb
Meeri Vaaralan loppuseminaariesitys.pdf Meeri Vaaralan loppuseminaariesitys 427 Kb
Väliraportti 1.1.-31.8.2012 Väliraportti 1.1.-31.8.2012 660 Kb
Vuosiraportti 2011 Vuosiraportti 2011 583 Kb
Vuosiraportti 2010 Vuosiraportti 2010 529 Kb
Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Yläkemijoen aluelautakunnan kehittämissuunnitelma 2013-2016.pdf)Yläkemijoen aluelautakunnan kehittämissuunnitelma 2013-2016 1259 Kb

Rovaniemi Yläkemijoki - Aluelautakunta ©2013   |  Kirjaudu sisään