Viiri

KOKKOViirinkylä sijaitsee 45 km Rovaniemen keskustasta Kuusamontietä itään. Kylä on Yläkemijoen alueen vanhin, jossa kiinteää asutusta on ollut 1600-luvun alkupuolelta lähtien, molemmilla puolin jokea. Viirin maisemaympäristö on Kemijoen kauneimpia korkeine hiekkatörmineen ja perinteisine maalaismaisemineen. Kylä nimitettiinkin vuonna 1987 Lapin läänin kauneimmaksi kyläksi.

Kalastusta voit harrastaa Kemijoella, Vuoskujärvellä ja Luppojärvellä.
Vuoskuojansuulla jokirannassa on pieni luontopolku, veneenlaskupaikka sekä laavu, jossa voit tulistellessa katsella kesäillan aurinkoa tai upeita lumen peittämiä jokitörmiä. Luppojärven kodalla on mahdollista yöpyä ja nauttia erämaan rauhasta.

Viime vuosikymmeniin saakka maa- ja metsätalous ovat antaneet elannon kylän väelle. Tänä päivänä kylällä on yksi toimiva karjatila ja poronhoitoa harjoitetaan oheiselinkeinona. Lisäksi kylällä on majoitus- ja ohjelmapalveluja.

Kylän järjestötoiminnasta vastaavat kyläyhdistys, urheiluseura, metsästysseura ja maamiesseura sekä kalastusosakaskunta.

Kyläläiset ovat perinteisesti järjestäneet erilaisia tapahtumia; mm. ”Beach Wolley – turnaus” heinäkuussa Vuoskuojansuulla ja ”Laskiaisrieha” kevättalvella Vuopalanmäessä.

Rovaniemi Yläkemijoki - Aluelautakunta ©2013   |  Kirjaudu sisään